Kemulian tidaklah berada di luar negeri tetapi berada di luar neraka

Iklan