Awak hidup di zaman dimana hidup Netanyahu, Barrac Obama, dan Hillary Clinton..

Awak hidup dimana hidup Muhammad Mursi, Ismail Haniya, dan Noam Chomsky..
Awak hidup di antara hingar bingar k-pop dan acara semacanmya di stasiun TV..

Awak hidup dimana kebanyakan orang dilihaat dari sebarapa cantik, tampan, kaya atau kerennya…

Awak hidup dimana facebook dan twitter menjadi hal yang lebih diutamakan daripada makan pagi,..

Awak hidup dimana ada Maher Zain, Zain Bikha ada..

Awak hidup dimana  ada Rihanna dan Ketty Perry ..

Awak hidup dimana media massa membersar seperti rakasa dan berjejaring kemana-mana..

Awak hidup saat bangsa Palestina berjuang meregang nyawa …

Awak hidup saat anggota k pop lebih dikenal daripada Buya Hamka dan Muh Natsir ..

ya,..
disini awak hidup sekarang

ya

disini awak hidup sekarang

di zaman seperti ini awak hidup sekarang

Iklan